Breaking News

Βούτυρο στο ψωμί του φτωχού τα κανόνια του Πολεμικού Ναυτικού

Eπένδυση στην ασφάλεια με δαπάνες - για την έρευνα και ανάπτυξη
H στατιστική μπορεί να είναι τόσο όμορφη: οι αγορές όπλων στο μέλλον, καθώς και οι δαπάνες των επενδύσεων για τα εργαστήρια, τους παιδικούς σταθμούς, τα νοσοκομεία και τους δρόμους, θα περιλαμβάνονται στην ίδια κατηγορία. Της κυβέρνησης στην Αθήνα θα μπορούσε να αρέσει αυτό, άλλωστε σύμφωνα με τη βούληση των συμμάχων του ΝΑΤΟ θα πρέπει να ξοδεύονται περισσότερα χρήματα για εξοπλισμούς.

Κατά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουαλία οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της Συμμαχίας ήταν υπό ασφυκτική πίεση: οι κυβερνήσεις των κρατών μελών θα πρέπει να περάσουν τελικά περισσότερα χρήματα στους εξοπλισμούς, με την Συμμαχία να καλεί τα μέλη της να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα. Και αυτή είναι για την Ελλάδα πολύ πιο κάτω από την ονομαστική τιμή του ΝΑΤΟ. Το μεγαλύτερο μέρος των αμυντικών δαπανών της Ελλάδας είναι έξοδα προσωπικού - αποδοχές μισθών και συντάξεων, με την χώρα να κατατάσσεται στην κορυφή του σχετικού πίνακα, μαζί με χώρες όπως η γειτονική Βουλγαρία.

Οι αμυντικές δαπάνες της Ελλάδα αυξήθηκαν το 2009 κατά 3,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος - το 2010 μειώθηκαν κατά 19,3%, το 2011 μειώθηκαν κατά 18,2%, το 2012 μειώθηκαν κατά 10,4%, το 2013 μειώθηκαν κατά 0,3%. Σύμφωνα με το ΝΑΤΟ, η Ελλάδα δαπάνησε για την άμυνα 32.618 εκατομμύρια δολάρια (σε τρέχουσες τιμές και ισοτιμίες) το διάστημα 2009-2013, εκ των οποίων τα 22.121 εκατομμύρια δολάρια είναι έξοδα προσωπικού.

Οι αμυντικές δαπάνες της Ελλάδας είναι κατά μέσο ετήσιο όρο 67,82% του συνόλου των δαπανών για το διάστημα 2009-2013, έξοδα προσωπικού. Κατά μέσο ετήσιο όρο μόνο το 15,38% (5.016 εκατομμύρια δολάρια) του συνόλου των δαπανών για το ίδιο διάστημα ήταν έξοδα προμήθειας κύριου υλικού. H Ελλάδα κατατάσσεται την τελευταία πενταετία στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας των χωρών με τις ταχύτερα μειούμενες αμυντικές δαπάνες. Μέχρι στιγμής, οι κυβερνήσεις στην Αθήνα έχουν αντισταθεί με επιτυχία στη συνέχιση του επανεξοπλισμού της χώρας. Είναι αμφίβολο, ωστόσο, πόσο καιρό εξαιτίας της κρίσης στην Ουκρανία, στην Μέση Ανατολή, στην Βόρεια Αφρική, στις σχέσεις με την Τουρκία, το ανοιχτό ζήτημα της Κύπρου, μπορεί να κρατήσει αυτή η πορεία.

Μια μικρή στατιστική αλλαγή η οποία τέθηκε σε ισχύ λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ θα μπορούσε να γλυκάνει την κατάσταση, όπως από τον Σεπτέμβριο οι στρατιωτικές δαπάνες στην ΕΕ είναι σε θέση να συμπεριληφθούν στις κρατικές επενδύσεις. Ένα οβιδοβόλο πέφτει τώρα στην ίδια κατηγορία όπως μια αίθουσα διαλέξεων, ένα υποβρύχιο κατατάσσεται στην ίδια κατηγορία με έναν οδικό δακτύλιο και ένας στρατώνας με ένα νηπιαγωγείο. Το αναθεωρημένο Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών της ΕΕ (ESVG 2010) κάνει όλα αυτά δυνατά. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες της ΕΕ όλες οι ευρωπαϊκές στατιστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της ΕΛΣΤΑΤ, θα πρέπει από δω και στο εξής να προσαρμόσουν τις τιμές τους.

Μέχρι σήμερα μπορούσαν να λογίζονται ως επενδύσεις, σύμφωνα με την παρούσα μονοθεσία της ΕΕ, μόνο εκείνες οι στρατιωτικές δαπάνες, οι οποίες θεωρητικά επιτρέπουν την πολιτική χρήση, όπως για παράδειγμα ένα νέο λιμάνι-ναύσταθμος. Στο μέλλον στις κρατικές επενδύσεις θα περιλαμβάνονται όλα τα όπλα και ο στρατιωτικός εξοπλισμός, εφόσον χρησιμοποιούνται για περισσότερο από ένα έτος. Ακούγεται διεστραμμένο, αλλά για τους περισσότερους πολιτικούς της Ευρώπης είναι πρακτικό. Επειδή οι επενδύσεις έχουν πάντοτε μια θετική χροιά στον πολιτικό λόγο. Οι επενδύσεις είναι συνώνυμες με το μέλλον - και κατά κάποιο τρόπο πάντα υπάρχουν πολύ λίγες από αυτές, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Με μια ισχυρή αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού η κυβέρνηση στην Αθήνα θα μπορούσε έτσι να επιτύχει δύο πράγματα: Τους στόχους του ΝΑΤΟ - και ο Σαμαράς θα μπορούσε να εορτάζεται ως ο μελλοντικός πρωθυπουργός στις επόμενες εκλογές, εξασφαλίζοντας την ευημερία του αύριο - με περισσότερες επενδύσεις, με περισσότερες θέσεις εργασίας.

Μικρά μυαλά της αντιπολίτευσης θα μπορούσαν να πουν τώρα: οι επενδυτικές δαπάνες είναι κοινώς αντιληπτό ότι επιτρέπουν τη μελλοντική ανάπτυξη και την αύξηση της μακροπρόθεσμης ευημερίας μιας χώρας - δεν μπορεί να υπάρξει τέτοιο θέμα με τις στρατιωτικές δαπάνες. Ωστόσο, τα μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη είναι πράγματι αμφίβολα και με πολλές άλλες επενδύσεις. Ένα μεγάλο μέρος του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα κάνει τόσα λίγα πράματα για τη μελλοντική ανάπτυξη της χώρας όσο λίγες νέες φρεγάτες για Πολεμικό Ναυτικό. Και όμως, ο δημόσιος τομέας είναι απαραίτητος για την εύρυθμη λειτουργία μιας εθνικής οικονομίας - όπως και οι φρεγάτες.

Πραγματική ανάπτυξη στις προηγμένες οικονομίες υπάρχει μόνο σε εκείνες που σχετίζονται με την προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης. Νέα εργαστήρια στα οποία ευδοκιμεί στη γνώση και η δημιουργία προϊόντων - είναι οι πραγματικοί οδηγοί της ευημερίας. Σε αυτό το σημείο, το αναθεωρημένο ESVG 2010 είναι ένα σημαντικό βήμα: επειδή μέχρι στιγμής οι δαπάνες για την έρευνα και την ανάπτυξη δεν προσμετρούνταν ως επένδυση. Αυτό είναι από την 1η Σεπτεμβρίου επίσης διαφορετικό. Εάν η πολιτική ηγεσία της χώρας είναι να είναι περήφανη ότι έχει αυξήσει σημαντικά τις επενδύσεις, τότε οι πολίτες θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά στο μέλλον που ακριβώς δαπανήθηκαν πραγματικά περισσότερα χρήματα: για τα εισαγόμενα όπλα - ή για την εγχώρια γνώση. Οι εξοπλισμοί δεν είναι μια επένδυση - αυτό είναι προφανώς αβάσιμο. Οι δαπάνες στην άμυνα παρέχουν τις επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη. Εκτός από το πραγματικό προϊόν υπάρχουν από πολλά εμπορικής χρήσεως υποπροϊόντα. Τα παραδείγματα αφθονούν, το σύστημα δορυφορικής πλοήγησης (GPS), το διαδίκτυο (Ιnternet), η αύξηση των γνώσεων σε πανεπιστήμια. Η επένδυση στην άμυνα έχει πολιτικό όφελος, ακόμη και χρηματικό, όπως διασφαλίζει το μέλλον: η εξασφάλιση των εμπορικών οδών (π.χ. φρεγάτες), ο μη εκβιασμός (φυσικό αέριο από τη Ρωσία ή η παροχή του μέσω της Τουρκίας), εξασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας και του ίδιου το κράτους. Ένα αδύναμο κράτος δεν είναι ποτέ ένα γόνιμο έδαφος για μια κοινωνική δόση στην οικονομία της αγοράς. Και ένα τέτοιο κράτος, είναι σήμερα η Ελλάδα.Fox 2 Magazine

Δεν υπάρχουν σχόλια