Type Here to Get Search Results !

M109A3GEA2 Η ραχοκοκαλιά του ελληνικού Πυροβολικού προς ψηφιοποίηση


Με την διακρατική συμφωνία ύψους €16.598.720, η οποία υπεγράφη στις 17 Φεβρουαρίου 2010 ο ΕΣ απέκτησε 223 αναβαθμισμένα γερμανικά Α/Κ πυροβόλα Μ109Α3GEA2, 59 καινούργια πυγαία πυροβόλων και μεγάλο αριθμό ανταλλακτικών/παρελκομένων (εκατοντάδες τόνους ανταλλακτικών και αναλωσίμων, αφού κυριολεκτικά «σκούπισε» τα τεράστια στρατηγικά αποθέματα που διέθεταν οι Γερμανοί, μιας και το συγκεκριμένο πυροβόλο αποτελούσε για δεκαετίες την αιχμή του δόρατος του γερμανικού πυροβολικού), εξασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη υποστήριξη των συστημάτων για πολλά χρόνια.[1]

Η αρχική εξαιρετική εντύπωση που είχε διαμορφωθεί κατά την πρώτη επιθεώρηση των οβιδοβόλων στις μονάδες επιβεβαιώθηκε πλήρως μετά τις πρώτες, απόλυτα επιτυχείς δοκιμαστικές βολές των αυτοκινούμενων οβιδοβόλων και των πολύ ικανοποιητικών αποτελεσμάτων στη συνολική αξιολόγηση που υπεβλήθησαν, η οποία αφορούσε μεταξύ άλλων τη σωληνομέτρηση και τον υπολογισμό του υπολοίπου ορίου ζωής του σωλήνα του οβιδοβόλου.

Η αναβάθμιση 262 αυτοκινούμενων πυροβόλων του Γερμανικού Στρατού στο επίπεδο M109A3GEA2 ολοκληρώθηκε το 2001 με την προοπτική να παραμείνουν σε υπηρεσία έως το 2015, αλλά το 2003 αποφασίσθηκε να αποσυρθούν οριστικά στο πλαίσιο της επιχειρούμενης ριζικής αναδιοργάνωσης του Γερμανικού Στρατού. Τα συγκεκριμένα πυροβόλα εξόπλιζαν 4 ενεργές Μοίρες Τεθωρακισμένων Ταξιαρχιών που διαλύθηκαν πρόσφατα, καθώς και 8 επιστρατευόμενες οι οποίες διαλύθηκαν το 2003. Σε σχέση με τα υπάρχοντα M109A3GEA1 που χρησιμοποιεί ο ΕΣ, τα GEA2 είναι περαιτέρω εκσυγχρονισμένα και ενσωματώνουν Σύστημα Διαχείρισης Πυρομαχικών (ΑΗΚ), εφεδρική μονάδα ισχύος (APU) και Αυτόνομο σύστημα Τάξης και Προσανατολισμού (AURORA).

Η συλλογή AHK είναι τμηματικής σχεδίασης και αποτελείται από βελτιωμένη αποθήκη μεταφοράς 24 πυρομαχικών των 155 mm στο πίσω μέρος του πύργου, ηλεκτρικά οδηγούμενο και ελεγχόμενο βαρούλκο ανύψωσης πυρομαχικών, ηλεκτρικά οδηγούμενο και ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα γέμισης και εμβολισμού, γλυσιέρα τροφοδοσίας πυρομαχικών από το πίσω μέρος του σκάφους, νέες θέσεις μεταφοράς προωθητικών γεμισμάτων και νέα κιβώτια αποθήκευσης παρελκομένων στο εμπρόσθιο και οπίσθιο τμήμα του πύργου, ως αντιστάθμισμα της μείωσης του διαθέσιμου εσωτερικού χώρου.


Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι η προσθήκη εφεδρικής μονάδας ισχύος (APU) η οποία εδράζεται μπροστά από την κύρια μηχανή. Αυτή παρέχει την ηλεκτρική ενέργεια που απαιτούν οι υπολογιστές ελέγχου πυρός και τα υδραυλικά συστήματα του πύργου δίχως να γίνεται χρήση της κύριας μηχανής περιορίζοντας έτσι την κατανάλωση καυσίμου και το υπέρυθρο ίχνος του οχήματος.

Το AURORA αποτελεί τμήμα του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Πυρός Πυροβολαρχίας (IFAB) το οποίο άρχισε να αναπτύσσεται από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, αλλά αντιμετώπισε πολλά προβλήματα με αποτέλεσμα η είσοδος σε υπηρεσία να αρχίσει με καθυστέρηση 10 ετών. Στην πράξη εξασφαλίζει την ψηφιακή επικοινωνία μεταξύ πυροβόλων και ΚΔΠ, καθώς και του τελευταίου με τον Αξιωματικό Τακτικού Ελέγχου Πυρός μέσω του συστήματος δεδομένων πυροβολικού ADLER II, όπως και με τις προϊστάμενες Διοικήσεις Πυροβολικού και τους προωθημένους παρατηρητές. Το AURORA αυτοματοποιεί τη διαδικασία τάξης του πυροβόλου και μειώνει τον χρόνο ετοιμότητας για βολή. Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα στον αρχηγό στοιχείου να προσδιορίσει τις συντεταγμένες και τη διεύθυνση τάξης του πυροβόλου, καθώς επίσης και την ακριβή θέση του επί του δρομολογίου στον χάρτη κατά την διάρκεια μετακινήσεων. Μπορεί να δεχθεί ασύρματα ή ενσύρματα αποστολές βολής μέσω μηνυμάτων δεδομένων ή φωνής από το σύστημα IFAB ενώ βρίσκεται σε κίνηση ή στάση και να ανταποκριθεί μέσα σε διάστημα 2-3 λεπτών από τη λήψη.

Μολαταύτα, καθώς το σύστημα δεν υποστηρίζεται πλέον από τον κατασκευαστή του και ούτε υπηρετεί με κάποιον άλλον χρήστη, αναμένεται να αντικατασταθεί από το εγχώρια αναπτυχθέν ΣΤΤΕΠ “ΔΙΑΣ” το οποίο υποστηρίζει όλα τα κλιμάκια του Πυροβολικού Μάχης, αυτοματοποιώντας όλες τις διαδικασίες τακτικής και τεχνικής διεύθυνσης του πυρός. Μάλιστα, έχουν ήδη εκτελεστεί με επιτυχία δοκιμές εφαρμογής τεχνικών “Shoot ‘n’ Scoot” με Α/Κ πυροβόλα M-109A3GEA2 εφοδιασμένα με το ΣΤΤΕΠ “ΔΙΑΣ”, γεγονός που καταδεικνύει πως ο Ε.Σ. έχει αποφασίσει την καθολική υιοθέτηση του συστήματος αυτού. Το πρόγραμμα λογικά εντάσσεται στον τίτλο “Βελτίωση δυνατοτήτων Πυροβόλων και μέσων Πυροβολικού” του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Προμηθειών Αμυντικού Υλικού 2011-2025. [2]

ΣΤΤΕΠ ΠΒ «ΔΙΑΣ»

Η ανάπτυξη του συστήματος έγινε από τη ΓΕΣ/ΔΠΒ σε συνεργασία με δύο ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες, τη SONAK και την ΕΑΒ. Ονομάστηκε έτσι από τη μετάφραση στα ελληνικά του αγγλικού αρκτικόλεξου DIAS (Digital Integrated Artillery System: ψηφιακό, ολοκληρωμένο σύστημα πυροβολικού).

Υποσυστήματα

- Σύστημα Τακτικού Ελέγχου Πυρός Διοικήσεων Πυροβολικού Σχηματισμών

- Σύστημα Τακτικού-Τεχνικού Ελέγχου Πυρός (ΣΤΤΕΠ) μονάδων

- Σύστημα Τεχνικού Ελέγχου Πυρός (ΣΤΕΠ) πυροβολαρχιών

- Τερματικό πυροβόλων

- Τερματικά Προκεχωρημένων Αξιωματικών Παρατηρητών (ΠΑΠ), Αξιωματικών Συνδέσμων και Μετεωρολογικών Ουλαμών

- Ψηφιακή Διασύνδεση όλων αυτών κατά περίπτωση.

Κύρια Χαρακτηριστικά

- Η δυνατότητα ανάπτυξής του σε όλα τα επίπεδα από την επιτήρηση-παρατήρηση μέχρι τα κέντρα συντονισμού πυρών υποστήριξης (ΚΣΠΥ) και η δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης σε αιτήσεις πυρός.

- Η ανοικτή αρχιτεκτονική του που το καθιστά εύκολα αναβαθμίσιμο

- Η διαλειτουργικότητά του με συμμαχικά συστήματα ώστε το Ελληνικό ΠΒ να μπορεί να μετέχει σε πολυεθνικές επιχειρήσεις

- Η ευκολία στη χρήση του (με μόνο δύο εβδομάδες εκπαίδευση ο μέσος χειριστής μπορεί να το λειτουργήσει ικανοποιητικά).

Το σύστημα χρησιμοποιεί φορητούς υπολογιστές MILTOPE TSC-750 που έχουν ως λειτουργικό σύστημα τα Windows 2000. Όσον αφορά το Γεωγραφικό Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους, η εφαρμογή λειτουργεί σε περιβάλλον GIS (Geographical Information System: σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών) εκμεταλλευόμενη πλήρως όλες τις δυνατότητες και πληροφορίες που παρέχει η τεχνολογία ως προς τα γεωγραφικά-χαρτογραφικά δεδομένα. Χρησιμοποιεί χάρτες VMAP, vector (διανυσματικούς), raster, δορυφορικές εικόνες, κ.λπ. Τα απλά δεδοµένα που θα αντλούνται από τους χάρτες, όπως υψόµετρα, ονοµασίες λιµνών, πόλεων, καθώς και πιο περίπλοκα, έχουν προκύψει από τη σύνδεση τακτικών-τεχνικών-εδαφικών συντελεστών, και αποτελούν το αποτέλεσμα µίας από τις πιο σοβαρές εργασίες της οµάδας ανάπτυξης του συστήματος που συστήθηκε από τη ΓΕΣ/ΔΠΒ.

Δυνατότητες

Το σύστηµα μπορεί να επιλέγει µελλοντικές (πιθανές) περιοχές ανάπτυξης πυροβόλων λαµβάνοντας υπόψη ορισµένα κριτήρια, όπως η βατότητα του εδάφους, η βλάστηση, τα δρομολόγια, το εύρος περιοχής, η αντιαεροπορική κάλυψη κ.ά. Το σύστηµα είναι σχεδιασμένο να εξαντλεί πλήρως τα στοιχεία των σύγχρονων τύπων χαρτών. Διαθέτει επίσης σημαντικές δυνατότητες, όπως η σύγκριση δορυφορικών εικόνων µε χάρτη ή τρισδιάστατη απεικόνιση εδάφους, που σε συνδυασµό µε την πραγματική εικόνα που έχει ο χρήστης για το έδαφος αποτελεί το καλύτερο εργαλείο βοήθειας σε αναγνωρίσεις αλλά και σε σηµαντικές τακτικές αποφάσεις που θα επηρεάσουν άµεσα την εξέλιξη του αγώνα.

Τακτική Διεύθυνση του Πυρός ΠΒ

Το σύστημα επιτρέπει την:

- Παροχή πλήθους πληροφοριών για την εκτίµηση συµβούλου 1ου σταδίου (δηλαδή τη διαμόρφωση προτάσεων από τον σύμβουλο ΠΒ για έναν έκαστο πιθανό τρόπο ενεργείας που προτείνεται από το επιτελείο του στον διοικητή).

- Παροχή πλήθους πληροφοριών για την εκτίµηση συµβούλου 2ου σταδίου (δηλαδή την υποβολή πρότασης για τον συγκεκριμένο τρόπο ενέργειας που έχει επιλέξει ο διοικητής).

- Πρόγραµµα βολών

- Εµφάνιση της τακτικής κατάστασης του αγώνα (άλµατα, ΑΝΣΚ-ΑΝτικειμενικός ΣΚοπός), ΠΟΤ (Πρόσθιο Όριο Τοποθεσίας), όριο, κ.ά.

- Διασύνδεση µε το Σύστημα Διοίκησης Ελέγχου Πυρός (ΣΔΕΠ) για ανταλλαγή δεδοµένων µε σκοπό την ενηµέρωση.

- Επίδραση καιρού στις επιχειρήσεις.

- Σύγκριση µαχητικής ισχύος.

- Χρησιμοποιώντας το σύστηµα τις συµφωνίες τυποποίησης AdatP-3 επιτυγχάνεται η διασύνδεση µε µονάδες του NATO για ανταλλαγή δεδοµένων σε διεθνείς επιχειρήσεις, όπως επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης κ.λπ.

- Διασύνδεση µε το ραντάρ αντιπυροβολικού ΤPQ-37 για ανταλλαγή δεδοµένων µε σκοπό την άµεση ανταπόκριση σε πυρά αντιπυροβολικού και πλήρη εκµετάλλευση του όγκου πυρός και της ταχυβολίας των Πολλαπλών Εκτοξευτών Πυραύλων (ΠΕΠ) αλλά και άλλων σύγχρονων οπλικών συστηµάτων και πυροµαχικών.

Τεχνική Διεύθυνση του Πυρός ΠΒ

Το σύστημα μπορεί να επιτελέσει:

- Υπολογισµό στοιχείων βολής για όλους τους συνδυασµούς βληµάτων (εκρηκτικά, βοµβιδοφόρα, κ.ά.) καθώς και την εκτέλεση όλων των βολών (κανονισµό, δραστική βολή, φωτισµό πεδίου µάχης, κινητό στόχο, κ.ά.)

- Πρόγραµµα βολών

- Ταχύ πρόγραµµα βολών

- Ανάλυση στόχων, με εξαγωγή του κατάλληλου συνδυασµού πυροµαχικών, του κατάλληλου αριθµού βληµάτων αλλά και τη σωστή κατάτµηση του στόχου ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα µε τη λιγότερη κατανάλωση πυροµαχικών.

- Επισηµάνσεις.

- Για όλα τα παραπάνω υπάρχει πλήρης ταυτοποίηση και συντονισµός των ενεργειών µε αυτές του υπολογιστή του Παρατηρητή.

- Επιπλέον το σύστηµα του Παρατηρητή θα µπορεί να αντικαταστήσει πλήρως το σύστηµα του Κέντρου Διευθύνσεως Πυρός (ΚΔΠ) στην εκτέλεση της τεχνικής διεύθυνσης πυρός.

Τέλος, το εν λόγω λογισμικό θα περιλαμβάνει σηµαντικά εργαλεία που θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην εκτέλεση της αποστολής του αξιωματικού ΠΒ, ανάλογα πάντα µε το ιεραρχικό επίπεδο που βρίσκεται, για να αποφεύγονται περιττές ενέργειες που θα οδηγούν σε σύγχυση και σπατάλη χρόνου αλλά και θα «βαρύνουν» το λογισµικό. Τα σημαντικότερα από τα εργαλεία αυτά

είναι: - Εύρεση δρομολογίων κίνησης από µια θέση σε άλλη (με δυνατότητα έκδοσης διαταγών κίνησης).

- Διαχείριση πυρομαχικών. Μία πολύ σηµαντική λειτουργία που θα ελέγχει τις αποθηκευμένες ποσότητες πυρομαχικών –τις δεσμευμένες ποσότητες πυρομαχικών για συγκεκριμένη χρήση τους από το σχέδιο επιχειρήσεων– την κατανάλωση πυρομαχικών µε ηχητική προειδοποίηση στο πυροβόλο αλλά και στο ΚΔΠ της πυροβολαρχίας σε περίπτωση ανάγκης για προµήθεια κ.λπ.

- Προβλήµατα κινήσεων.

- Αναπληρώσεις προσωπικού.

- Αποθήκευση στην ύπαιθρο.

- Σηµεία Διοικητικής Μέριμνας-ΔΜ (εµφάνιση σηµείων αναχορηγίας καυσίµων, τροφίµων, πυροµαχικών, ΣΑΒ, κ.ά.)

- Μετρήσεις αποστάσεων-γωνιών και µετατροπές.

Ο Ε.Σ. συνέδεσε το όραμα της “ψηφιοποίησης” με το σημαντικότερο εξοπλιστικό του πρόγραμμα, αυτό του νέου άρματος μάχης. Έτσι, τα άρματα Leopard-2HEL και τα οχήματα υποστήριξής τους εφοδιάστηκαν με τερματικά του ΣΔΕ “Ηνίοχος”, κάνοντας πραγματικότητα τις πρώτες δύο πλήρως ψηφιακές Τεθωρακισμένες Ταξιαρχίες του ΕΣ: την 23η και 25η ΤΘΤ. Επόμενο βήμα είναι η εγκατάσταση του ΣΤΤΕΠ “ΔΙΑΣ” στη ραχοκοκαλιά του ελληνικού πυροβολικού, αυτοματοποιώντας όλες τις διαδικασίες τακτικής και τεχνικής διεύθυνσης του πυρός, ώστε μαζί με τα ανάλογα ψηφιακά συστήματα ACCS και FCS των Pzh-2000GR και των MLRS αντίστοιχα, να διασυνδεθούν με το ΣΔΕ “Ηνίοχος”. Ιδανικά, το τελευταίο θα μπορούσε να επεκταθεί και στα δύο M/K TΠ των δύο προαναφερθέντων ΤΘΤ (644 και 645 Μ/Κ ΤΠ) και μελλοντικά να φτάσει ακόμη και σε επίπεδο στρατιώτη (προγράμματα “ψηφιακού μαχητή”). [3]


Τακτικό Σύστημα Διοικήσεως και Ελέγχου «Ηνίοχος»

Το σύστημα αυτό, που αναπτύχθηκε από την προμηθεύτρια εταιρεία σε συνεργα­σία με τις διευθύνσεις τεθωρακισμένων και πληροφορικής του ΓΕΣ και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΣΞ έχει την επωνυμία «ΗΝΙΟΧΟΣ» και αποτελεί έναν ακόμη πολλαπλασιαστή ισχύος που δίδει τη δυνατότητα στον αρχηγό πληρώματος όλων των αρμάτων της επιλαρχίας να απαντά στα πλέον κρίσιμα ερωτήματα του πεδίου μάχης: Που είμαι; Που είναι οι φίλιες δυνάμεις; Που είναι ο εχθρός;

Ο «ΗΝΙΟΧΟΣ» αποτελείται από μια οθόνη αφής, που βρίσκεται στη θέση του αρχηγού πληρώματος, από μια οθόνη παρακολούθησης της πορείας, στη θέση του οδηγού και από την κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Διασυνδέεται με κύρια συστήματα του άρματος, όπως το σύστη­μα πλοήγησης (GPS και αδρανειακό), το σύστημα βολής, τους ασυρμάτους και τροφοδοτείται με πληροφορίες, όπως η θέση του άρματος στο έδαφος, η στάθμη πυρομαχικών και καυσίμων, η καταχώρηση απειλών μετά από τηλεμετρήσεις κ.λπ.

Οι πληροφορίες, άμεσες (π.χ. θέση άρματος, απειλές) ή έμμεσες (π.χ. κατά­σταση άρματος) διαχέονται από κάθε σταθμό «ΗΝΙΟΧΟΣ» και στα λοιπά άρματα που συμμετέχουν στο αυτό δίκτυο. Έτσι ο αρχηγός πληρώματος (πλήρωμα, ουλαμαγός, διοικητής Ίλης, 3° Γραφείο, διοικητής επιλαρχίας) έχει άμεση επίγνωση της τακτικής κα­τάστασης τόσο για τα φίλια τμήματα όσο και για τα εχθρικά. Η ανωτέρω τακτική κατάσταση παρου­σιάζεται σε ψηφιακούς χάρτες (raster και vector) παραγωγής ΓΥΣ.

Ο «ΗΝΙΟΧΟΣ» έχει τη δυνατότητα σύ­νταξης σχεδιαγραμμάτων επιχειρήσεων σύμφωνα με το κανονισμό συνθημα­τικών παραστάσεων του στρατού και, επίσης, δίδει τη δυνατότητα σύνταξης και διαβίβα­σης αναφορών του Εθνικού Συστήματος Αναφορών (ΕΘΣΥΣΑΝ) τυποποιημέ­νων κατά τα διεθνή και ΝΑΤΟικά πρότυπα.

Συμπερασματικά ο αρχηγός πληρώ­ματος, των νέων αρμάτων LEO2HEL, έχει στη διάθεσή του μια πληθώρα εργαλείων για την εκτέλεση της αποστολής του, στα οποία θα πρέπει να εκπαιδευτεί και να τα χρησιμοποιεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό προκειμένου να αξιοποιήσει το συγκριτικό αυτό πλεονέκτημα έναντι του αντιπάλου.

Σύγχρονα βλήματα πυροβολικού εκτεταμένου/μεγάλου βεληνεκούς

Μπορεί λοιπόν ο σχεδιασμός του ΓΕΣ να αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένος, αφού έναντι ενός μικρού τιμήματος (λιγότερα από €75.000 ανά όχημα) το Πυροβολικό Μάχης του Ελληνικού Στρατού ανανέωσε σημαντικά το στόλο επιτυγχάνοντας την πλήρη ομογενοποίηση των αυτοκινούμενων πυροβόλων της ηπειρωτικής χώρας (επιτρέποντας τις οργανωτικές αλλαγές στις Μοίρες του ΠΒ Μάχης με την αύξηση των σωλήνων σε 24 -3 πυροβολαρχίες των 2 ουλαμών βολής με 4 Α/Κ και ένα ΚΔΠ ο καθένας [4]), παρόλα αυτά με τα συγκεκριμένα πυροβόλα δεν γεφυρώθηκε το χάσμα που χωρίζει το ελληνικό από το τουρκικό ΠΒ σε πυροβόλα με κάννες των 155mm/52cal.

Δεδομένου πως σε μια ενδεχόμενη ελληνοτουρκική σύγκρουση, το Πυροβολικό Μάχης θα παίξει σημαίνοντα ρόλο είτε με την παροχή πυρών υποστήριξης των δυνάμεων ελιγμού, είτε ως κύρια δύναμη φθοράς του αντιπάλου με πυρά “σάρωσης” ή κλασικές μονομαχίες πυροβολικού, ο όγκος πυρός και κυρίως το βεληνεκές και η ευστοχία αυτού θα καθορίσουν ποια από τις πλευρές του Έβρου θα καταστεί “κρανίου τόπος”. Από τη στιγμή που δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα η πιθανότητα σοβαρής ενίσχυσης του ελληνικού πυροβολικού με κάννες 52 διαμετρημάτων (πέρα των 2 υφιστάμενων μοιρών “πάντσερ”), τότε η μόνη λύση είναι η απόκτηση έξυπνων πυρομαχικών εκτεταμένου/μεγάλου βεληνεκούς.

Η υψηλότατη θέση (4η) που καταλαμβάνει η απαίτηση απόκτησης τέτοιων πυρομαχικών στο Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Προμηθειών Αμυντικού Υλικού 2011-2025 μας κάνει να πιστεύουμε πως το ΓΕΣ επιθυμεί πλέον να επενδύσει σοβαρά στο πυροβολικό μάχης, έχοντας μελετήσει σοβαρά τα ιστορικά διδάγματα του παρελθόντος.


M982 Excalibur Το M982 Excalibur Ib (κωδικοποίηση του βλήματος μαζικής παραγωγής) είναι βλήμα πυροβολικού των 155mm αυξημένου βεληνεκούς, καθοδηγούμενο μέσω GPS και σχεδιάστηκε από κοινού από τις Raytheon Missile Systems και BAE Systems Bofors. Επιτυγχάνει υψηλή ακρίβεια βολής ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εγγύς υποστήριξη φίλιων τμημάτων έως και σε αποστάσεις 150 μέτρων επαφής με τον εχθρό.

Ανάλογα με την διαμόρφωση και το προφίλ βολής έχει μέγιστο βεληνεκές από 40-56 χιλιόμετρα και ακρίβεια σε αυτές τις αποστάσεις (CEP: Circular Error Propable) της τάξης των 20 μέτρων, ενώ στα 37 χιλιόμετρα παρουσιάζει CEP της τάξης των 1,6 μέτρων! Το μέγιστο βεληνεκές μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση των αναπτυσσόμενων πτερυγίων που επιτρέπουν στο βλήμα να ολισθαίνει προς τον στόχο από το απόγειο της βαλλιστικής τροχιάς. Συγκριτικά, ένα τυπικό βλήμα των 155 mm στο μέγιστο βεληνεκές έχει CEP 200-300 μέτρα.

Ήδη από τις αρχές του 2014 εισήλθε στη φάση μαζικής παραγωγής και το κόστος του υπολογίζεται σε 38.000 ευρώ ανά βλήμα. Το ποσό είναι φυσικά υψηλότατο (ένα συμβατικό βλήμα υψηλής εκρηκτικότητας κοστίζει περί τα 1500 ευρώ), αλλά μειώνεται δραματικά αν αναλογιστούμε πως ένα τέτοιο βλήμα κάνει τη δουλειά περί των 30 συμβατικών βλημάτων!


Vulcano

Η οικογένεια βλημάτων αυξημένου/μεγάλου βεληνεκούς «Vulcano» των 155mm αναπτύχθηκε από την OtoMelara. Η “απλή” βαλιστική έκδοση (BER: Ballistic Extended Range) αυξημένου βεληνεκούς φτάνει τα 50 χιλιόμετρα ενώ η έκδοση μεγάλου βεληνεκούς GLR(Guided Long Range) με καθοδήγηση GPS/IR φτάνει τα 80 χιλιόμετρα με CEP μικρότερο των 20 μέτρων. Με τη χρήση, δε, τερματικού ερευνητή ημιενεργού λέιζερ GPS/SAL, το βλήμα κατάφερε απ’ ευθείας πλήγμα επί μεταλλικής πλάκας 2×2 μέτρων σε απόσταση 33 χιλιομέτρων!

Το βλήμα BER έχει ήδη μπει σε φάση μαζικής παραγωγής, ενώ το GLR θα μπεί σε φάση αρχικής παραγωγής εντός του 2014 με κόστος έως και 50% χαμηλότερο του αμερικανικού.

[1] Οι αρχικές εκτιμήσεις ανέφεραν ότι αυτά επαρκούσαν όχι μόνο για την υποστήριξη των 223 M-109A3GEA2 αλλά για το σύνολο των ελληνικών Μ-109!

[2] Οι πραγματικές εξοπλιστικές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων

[3] Λύσεις “εκ των έσω” για τον Ελληνικό Στρατό: επιβίωση ή αναμόρφωση;

[4] Στον συγκεκριμένο κανόνα υπάρχουν φυσικά και εξαιρέσεις -για παράδειγμα όταν ο αριθμός των διαθέσιμων οβιδοβόλων δεν επαρκεί, όπως στην περίπτωση των PzH-2000GR όπου τα 24 αυτοκινούμενα οβιδοβόλα του τύπου είναι κατανεμημένα σε δύο μοίρες των 12 σωλήνων.

e amyna

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Below Post Ad