Type Here to Get Search Results !

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ : Ὁ λιγνίτης πέθανε…ζήτω ὁ λιγνίτης!

 

Ο ΠΟΥΤΙΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΑΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΓΥΡΙΣΑΝ ΜΠΟΥΜΕΡΑΓΚ ΣΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ

Ὁ λαός λέει ὃτι τό ἒξυπνο πουλί ἀπό τήν μύτη πιάνεται. Αὐτό ἒπαθαν οἱ πολιτικές ἡγεσίες τῆς Ἀμερικῆς και τῆς Εὐρώπης, οἱ ὁποῖοι, ἂν καί ἒξυπνοι ἂνθρωποι στό νά λύνουν προβλήματα, δέν ἀπεδείχθησαν καί ἀρκούντως ἰδιοφυεῖς γιά νά προλαμβάνουν προβλήματα, καθώς ἒρριξαν ὃλο τό βάρος τους στήν <πράσινη ἐνέργεια> καί διοχέτευσαν πρός τά ἐκεῖ ὃλες τίς ἐπενδύσεις τους.

Ἀντιθέτως ὁ πρόεδρος Πούτιν, ἒρριξε ὃλες τίς ἐπενδύσεις του στήν ἀνεύρεση νέων κοιτασμάτων ὑδρογονανθράκων καί κατόρθωσες νά ἐξαρτήσει τήν Εὐρώπη κατά 40% τῶν ἀναγκῶν τους σέ φυσικό ἀέριο καί κατά 10% σέ πετρέλαιο ἀπό τήν Ρωσία.

Ἒτσι, ὃταν ξέσπασε τό Οὐκρανικό γιά τούς γνωστούς λόγους, πού ξέρει πιά ὃλος ὁ κόσμος, καί ἐπεβλήθησαν οἱ κυρώσεις στήν Ρωσία, ἡ Εὐρώπη βρέθηκε ἐν μέσω χειμῶνος σέ μεγάλο πρόβλημα. Διότι ναί μέν οἱ ροές ἀερίου καί πετρελαίου συνεχίζονται κανονικά (ἀλοίμονο ἂν εἶχαν σταματήσει) βάσει συμβολαίων ἀπό τήν Ρωσία πρός τήν Δύση, ἀλλά οἱ Εὐρωπαῖοι ἒχοντας χάσει τήν ἐμπιστοσύνη τους πρός τούς Ρώσους, ἀναζητοῦν τήν ὑστάτη στιγμή νέες πηγές προμήθειας ὑδρογονανθράκων, ἀλλά…βρῆκαν κλειστές τίς πόρτες.

Οἱ μεγάλες ἑταιρίες πετρελαίου δέν ἒκαναν νέες ἐπενδύσεις στίς χῶρες του Ἀραβικοῦ Κόλπου γιά ἀνεύρεση νέων κοιτασμάτων, καί τήν στιγμή αὐτή οἱ χῶρες τοῦ ΟΠΕΚ δέν εἶναι σέ θέση νά αὐξήσουν τήν παραγωγή τους σέ τέτοιο βαθμό, ὣστε νά ἐπέλθει κάποια ἐξισορρόπηση στόν ξέφρενο καλπασμό τῶν τιμῶν τοῦ φυσικοῦ ἀερίου καί τοῦ πετρελαίου. Ἒτσι ὁ πόλεμος τῆς Οὐκρανίας, πού στήν πραγματικότητα εἶναι ἐνεργειακός πόλεμος, προκάλεσε τήν ἀντίδραση τῆς Γερμανίας, ἡ ὁποία δήλωσε ἀπερίφραστα ὃτι δέν συμφωνεῖ μέ τήν ἀπόφαση τοῦ προέδρου Μπάϊντεν νά ἐπιβάλλει ἐμπάργκο πετρελαίου στήν Ρωσία, καί ὃτι ἡ Γερμανία θά συνεχίσει νά προμηθεύεται ὑδρογονάνθρακες ἀπό τήν Ρωσία, μολονότι δέν λειτουργεῖ ὁ ἀγωγός Νόρτντ Σρήμ ΙΙ ἂν καί εἶναι ἓτοιμος ἀπό τόν περασμένο Δεκέμβριο.

Ἡ Βρεταννία ἀπό τήν ἂλλη, πού ἐξαρτᾶται σέ μεγαλύτερο βαθμό ἀπό τήν Γερμανία ἀπό τό ρωσικό φυσικό ἀέριο, δήλωσε διά τοῦ πρωθυπουργοῦ της Μπόρις Τζόνσον ὃτι θά ἀποδεσμευθεῖ σταδιακά μέχρι τό τέλος τοῦ 2022 ἀπό τούς ρωσικούς ὑδρογονάνθρακες. Ἀλλά μέχρι τότε τά πάντα θά ἒχουν ἀλλάξει.

Τήν φιλία του πρός τόν Πούτιν ἐξέφρασε καί ὁ Τοῦρκος πρόεδρος Ταγίπ Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος δήλωσε μέν ὃτι διαφωνεῖ μέ τήν εἰσβολή (ἐνῶ ὁ ἲδιος ἒχει κάνει ἀναλογικά χειρότερη εἰσβολή στήν Κύπρο μέ τούς δύο Ἀττίλες καί τά Βαρόσια) ἀλλά δέν χαλάει τήν φιλία του μέ τήν Ρωσία. Κλείνοντας μάλιστα τά Στενά τοῦ Βοσπόρου, δέν ἐνόχλησε καθόλου τόν Πούτιν πού εἶχε ἢδη ὃλο τόν στόλο του στήν Μαύρη Θάλασσα, ἀλλά ἐμπόδισε τά πλοῖα τοῦ ΝΑΤΟ νά περάσουν ἀπό τά Στενά τῶν Δαρδανελίων.

Ἀνάλογες ἐπιφυλάξεις για τό ἐμπάργκο διατηροῦν καί ἂλλες εὐρωπαϊκές χῶρες, ὃπως ἡ Ἰταλία, ἡ Ἱσπανία κ.ἂ. Ἀκομη καί ἡ Ἀμερική ἐξαρτᾶται κατά 2% ἀπό τό ρωσικό ἀέριο καί πετρέλαιο.

Ἒτσι ὁ Πούτιν ἀνενόχλητος βρῆκε τό <τάϊμινγκ> πού τοῦ προσέφερε ἡ <πράσινη ἐνέργεια>, ἡ ὁποία καλύπτει ἐπί τοῦ παρόντος μόλις τό 2% τῶν ἀναγκῶν τῆς ἀνθωπότητος, καί προχωρεῖ ἀνενόχλητος στίς γεωπολιτικές ἀνακατατάξεις πού σχεδιάζει στήν Οὐκρανία, γινόμενος αίτία να προκληθεῖ (χρηματιστηριακῶς) ὂχι μόνο ἐνεργειακή, ἀλλά καί ἐπισιτιστική κρίση, ἀφοῦ οἱ σιτοβολῶνες τῆς Οὐκρανίας καί τῆς Ρωσίας δέν προσφέρουν γεννήματα, ἐνῶ καί ἂλλες σιτοπαραγωγές χῶρες τῆς Ἂπω Ἀνατολῆς ἀπαγόρευσαν τίς ἐξαγωγές σιτηρῶν καί σόγιας, προκειμένου νά ἀντιμετωπίσουν τήν δική τους ἐπισιτιστική κρίση πού ἒρχεται δρομέως.

Μπροστά σ᾽ αὐτό τό ἀδιέξοδο, ἡ Εὐρώπη ἐπιστρέφει στόν λιγνίτη σάν ἐναλλακτική λύση μέχρι περίπου τό ὁρόσημο τοῦ 2050, ὁπότε θά σταματήσει ἡ ἐνεργειακή χρήση τοῦ πετρελαίου καί τοῦ φυσικοῦ ἀερίου.

Καί ἡ Ρωσία λοιπόν ἐξακολουθεῖ νά εἰσπράττει ἓνα δισεκατομμύριο εὐρώ ημερησίως πουλῶντας ἀέριο καί πετρέλαιο στήν Δύση. Ὃμως ἡ καλπάζουσα ἂνοδος τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου καί τοῦ ἀερίου θά μποροῦσε νά προκαλέσει ἀλυσιδωτές ἀντιδράσεις στούς δοκιμαζόμενους λαούς ἀπό τήν ἐνεργειακή κρίση καί τήν παράλογη αὒξηση τῆς τιμῆς τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος, ἀπό ραγδαῖες πολιτικές ἀνακατατάξεις καί ἀνατροπές μέχρι καί λαϊκές ἐξεγέρσεις.

Ἀλλά ὑπάρχει καί μία ἀκόμη δυσμενής προοπτική, ἂν ἡ τιμή τοῦ πετρελαίου ξεπεράσει τό ψυχολογικό ὂριο τῶν 140 δολ. τό βαρέλι, διότι τότε ὁ κόσμος θά περιορίσει δραστικά τήν κατανάλωση τοῦ <μαύρου χρυσοῦ>. Καί τότε τά χρηματιστήρια θά…παλαβώσουν!

Γενικό συμπέρασμα: Ὁ πραγματικός πόλεμος (διότι ὃπως εἲπαμε αὐτός πού βλέπουμε στήν Οὐκρανία εἶναι ἐνεργειακός), θά μποροῦσε νά ἀρχίσει ἀπό τήν στιγμή πού θά κλείσουν οἱ στρόφιγγες τοῦ ρωσικοῦ φυσικοῦ ἀερίου πρός τήν Δύση

Καί ὁ νοῶν νοείτω.

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

triklopodia

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Below Post Ad